СПЕЦИАЛЕН ЮНИ

Резервирайте престой от поне 7 нощувки в периода 06/06 / 20-30 / 06/20 до 01/3 и ще получите допълнителни 10% отстъпка от най-добрата налична цена (оферта при ограничена наличност)